Realizujeme projekt Fotovoltaická elektrárna

Realizujeme projekt Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna

Společnost Auto Comercia s.r.o.  realizuje projekt Fotovoltaická elektrárna AUTO COMERCIA s.r.o.., reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0000112, jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

 

 

Autor: AUTO COMERCIA s.r.o.
Odkaz: